Pčele i košnice

Ovim putem Vas obaveštavamo da ste u skladu sa članom 12. pravilnika dužni da prijavite svaku promenu podataka o pčelinjaku i košnicama, kao i da izvršite redovnu prijavu stanja na pčelinjaku dva puta godišnje i to: od 1. do 30.aprila i od 1. do 31.oktobra. Dužni ste da pre prijave stanja na pčelinjaku prvo ažurirate stanje, tj. ako je došlo do povećanja ili smanjenja pčelinjih društava, prijavite promene putem obrasca “Prijava/Odjava” pčelinjih društava, zatim da pozovete nadležnog veterinara na broj 018/42-41-499 da izvrši aktivni nadzor na Vašem pčelinjaku i tada mu predate “Prijavu stanja na pčelinjaku”. Odgovornost za tačnost upisanih podataka u obrascu “Prijava stanja na pčelinjaku” i “Prijava/Odjava” pčelinjih društava, u potpunosti snosi pčelar što potvrđuje svojeručnim potpisom.

Pcele-slika1

Prijavu stanja i zahtev za aktivnim nadzorom možete uraditi u prostorijama Veterinarske stanice Niš, u ul. Ivana Milutinovica 64, na telefon 018/4-241-499 ili putem e-mail adrese veterinarskastanicanis@gmail.com