Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je niz različitih mera i postupaka koje preduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti. Metode dezinfekcije su: mehanička – sedimentacija, ventilacija, filtriranje; fizikalna – temperatura, isušivanje, zračenje; hemijska – primena hemijskih sredstava – dezinficijensa.

Veterinarska stanica Niš d.o.o. emijskom metodom dezinfekcije reducira ili potpuno uništava prisutne mikroorganizme, uzročnike zaraznih bolesti na predmetima, u vodi ili u prostorima da bi se sprečio nastanak ili širenje zaraznih bolesti.

Dezinficijense koristimo na nekoliko načina:

– prskanje
– orošavanje
– zamagljivanje

Za dezinfekciju koristimo hemijska sredstva:

– sa širokim spektrom delovanja na bakterije i viruse
– koja imaju brzo početno delovanje
– koja su delotvorna u prisustvu organske materije
– koja su stabilna pri svakom PH
– koja nisu otrovna za ljude i životinje
– koja nisu korozivna – koja nemaju neprijatan miris i ne ostavljaju mrlje

Dezinfekcija se mora obavljati naročito u objektima ili prostorima:

– zdravstvene ustanove
– objekti za pripremanje hrane (kuhinja, restorani)
– za proizvodnju namirnica
– proizvodne linije u industriji
– garderobe i sanitarni čvorovi
– vozila za prevoz prehrambenih namirnica (meso, mleko i sl.)
– prevozna sredstva za prevoz osoba
– vozovi, tramvaji, autobusi
– rashladne komore i ventilacioni kanali
– svi prostori u kojima je došlo do havarije na sistemu za odvođenje otpadnih voda, odnosno pri pucanju kanalizacionih cevi
– stambenim objektima
– stanovima ukoliko je osoba umrla u stanu
– pre i posle čišćenja tavanskog ili drugog prostora u kojima ima izmeta golubova ili drugih životinja.

Sva sredstva koja koristimo su registrovana za primenu u Republici Srbiji, a ekološki su prihvatljiva jer su biorazgradiva.

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se sprovode sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje. Najčešći insekti koje suzbijamo jesu: u komunalnoj higijeni: bubašvabe, mravi, muve, buve, ose, stršljeni, moljci; skladišne štetočine: moljci, tvrdokrilci, žišci, brašnari, slaninari, grinje, crvotočci

Metode suzbijanja insekata koje primenjujemo su:

● zaprašivanje (primena insekticidnih praškova)
● prskanje (primena suspenzije ili emulzije insekticida)
● orošavanje ili raspršivanje suspenzije ili emulzije insekticida
● zamagljivanje (toplo ili hladno ULV)
● fumigacija (primena insekticidnog gasa)

Insekte suzbijamo u svim vrstama objekata, a naročito:

● stambeni i poslovni objekti
● silosi i mlinovi
● proizvodni i skladišni objekti
● ugostiteljski objekti
● fakulteti i druge ustanove
● trgovine bilo koje namene
● objekti za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih stvari
● deponiji otpada

Za suzbijanje insekata koristimo široku paletu insekticida, a primenjeni insekticid određujemo prema vrsti insekata, prostora ili površinama koje se tretiraju. Insekticidi koje koristimo imaju dozvolu za primenu u komunalnoj higijeni u Republici Srbiji, a napravljeni su tako da:

● imaju brzo početno delovanje (knock down)
● imaju produženo rezidualno delovanje na insekte
● ne izazivaju alergijske reakcije
● ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja
● ne prljaju tretirane površine
● ekološki su prihvatljivi jer su biorazgradivi

Obzirom na tehničku opremljenost, dezinsekciju bilo kog objekta u mogućnosti smo obaviti odmah, odnosno najkasnije u roku 24 sata po Vašem pozivu.

Stručnim pristupom u mogućnosti smo Vam ponuditi vrhunsku uslugu za prihvatljivu cenu. Usluge dezinsekcije obavljamo u vreme kada to Vama odgovara, obično po završetku Vašeg radnog vremena.

DERATIZACIJA

Deratizacija u prostorijama za proizvodnju hrane obavlja se isključivo lepivim zamkama unutar objekta, a na spoljnim površinama zatrovanim mamcima sa antikoagulantima novije II generacije.

Meki mamci se izlažu uz ogradu, spoljne zidove pogona, skladišta i drugih objekata a stavljaju se u deratizacione kutije od tvrde plastike sa ključem u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, što bliže očekivanim putevima kretanja i zadržavanja glodara.

Kutije sa lepljivim zamkama i zatrovanim mamcima postavljene su po Planu izvođenja deratizacije a koje su ucrtane na TLOCRT prostora sa označenim brojevima deratizacionih kutija.

U Planu sprovođenja DDD mera određena je svrha, područje primene, postupak izvođenja, odgovornosti i ovlašćenja kao i svi potrebni dokumenti i obrasci.

VETERINARSKA STANICA NIŠ d.o.o. postavlja, kontroliše, zamenjuje i uklanja lepljive klopke i deratizacione kutije s mamcima, uklanja uginule glodare, i obavlja dezinfekciju prostora gdje je nađen uginuli glodar kako bi se eliminisala mogućnost infekcije ( mišja groznica ) i sačuvalo zdravlje ljudi.

Svim zatrovanim mamcima dodata je gorka supstanca (denatonium benzoat) koja sprečava uzimanje letalne doze neciljnim vrstama.

VETERINARSKA STANICA NIŠ D.O.O. – POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLINOM

Kvalitetnom realizacijom naših usluga i visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišem nivou, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoline. Naša načela su:

Obaveza stručnog, kvalitetnog i sigurnog provođenje usluga

Osiguranje usklađenosti svih svojih procesa i usluga sa relevantnom važećom legislativom

Proveravanje postojećeg načela kvaliteta i okoline, preduzimanje potrebnih radnji za poboljšanjima kako bi se kontinuirano povećavala delotvornost načela upravljanja kvalitetom i okolinom

Građenje partnerskog odnosa prema kupcima, dobavljačima i široj društvenoj zajednici u interesu svih zainteresovanih strana

Maksimalno sprečavanje zagađivanja okoline

Održavanje visokog nivoa svesti o zaštiti ljudskog zdravlja, zaštiti okoline kod svih naših zaposlenih i kupaca naših usluga

Kontinuirano povećavati efikasnost i sigurnost rada, te smanjivati nepovoljni uticaj na okolinu sistemskom modernizacijom

ZAKAŽITE PREGLED

Izbegnite gužvu i zakažite pregled na vreme!