Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je niz različitih mera i postupaka koje preduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti. Metode dezinfekcije su: mehanička – sedimentacija, ventilacija, filtriranje; fizikalna – temperatura, isušivanje, zračenje; hemijska – primena hemijskih sredstava – dezinficijensa.

Veterinarska stanica Niš d.o.o. emijskom metodom dezinfekcije reducira ili potpuno uništava prisutne mikroorganizme, uzročnike zaraznih bolesti na predmetima, u vodi ili u prostorima da bi se sprečio nastanak ili širenje zaraznih bolesti.

Dezinficijense koristimo na nekoliko načina:

– prskanje
– orošavanje
– zamagljivanje

Za dezinfekciju koristimo hemijska sredstva:

– sa širokim spektrom delovanja na bakterije i viruse
– koja imaju brzo početno delovanje
– koja su delotvorna u prisustvu organske materije
– koja su stabilna pri svakom PH
– koja nisu otrovna za ljude i životinje
– koja nisu korozivna – koja nemaju neprijatan miris i ne ostavljaju mrlje

Dezinfekcija se mora obavljati naročito u objektima ili prostorima:

– zdravstvene ustanove
– objekti za pripremanje hrane (kuhinja, restorani)
– za proizvodnju namirnica
– proizvodne linije u industriji
– garderobe i sanitarni čvorovi
– vozila za prevoz prehrambenih namirnica (meso, mleko i sl.)
– prevozna sredstva za prevoz osoba
– vozovi, tramvaji, autobusi
– rashladne komore i ventilacioni kanali
– svi prostori u kojima je došlo do havarije na sistemu za odvođenje otpadnih voda, odnosno pri pucanju kanalizacionih cevi
– stambenim objektima
– stanovima ukoliko je osoba umrla u stanu
– pre i posle čišćenja tavanskog ili drugog prostora u kojima ima izmeta golubova ili drugih životinja.

Sva sredstva koja koristimo su registrovana za primenu u Republici Srbiji, a ekološki su prihvatljiva jer su biorazgradiva.

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se sprovode sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje. Najčešći insekti koje suzbijamo jesu: u komunalnoj higijeni: bubašvabe, mravi, muve, buve, ose, stršljeni, moljci; skladišne štetočine: moljci, tvrdokrilci, žišci, brašnari, slaninari, grinje, crvotočci

Metode suzbijanja insekata koje primenjujemo su:

● zaprašivanje (primena insekticidnih praškova)
● prskanje (primena suspenzije ili emulzije insekticida)
● orošavanje ili raspršivanje suspenzije ili emulzije insekticida
● zamagljivanje (toplo ili hladno ULV)
● fumigacija (primena insekticidnog gasa)

Insekte suzbijamo u svim vrstama objekata, a naročito:

● stambeni i poslovni objekti
● silosi i mlinovi
● proizvodni i skladišni objekti
● ugostiteljski objekti
● fakulteti i druge ustanove
● trgovine bilo koje namene
● objekti za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih stvari
● deponiji otpada

Za suzbijanje insekata koristimo široku paletu insekticida, a primenjeni insekticid određujemo prema vrsti insekata, prostora ili površinama koje se tretiraju. Insekticidi koje koristimo imaju dozvolu za primenu u komunalnoj higijeni u Republici Srbiji, a napravljeni su tako da:

● imaju brzo početno delovanje (knock down)
● imaju produženo rezidualno delovanje na insekte
● ne izazivaju alergijske reakcije
● ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja
● ne prljaju tretirane površine
● ekološki su prihvatljivi jer su biorazgradivi

Obzirom na tehničku opremljenost, dezinsekciju bilo kog objekta u mogućnosti smo obaviti odmah, odnosno najkasnije u roku 24 sata po Vašem pozivu.

Stručnim pristupom u mogućnosti smo Vam ponuditi vrhunsku uslugu za prihvatljivu cenu. Usluge dezinsekcije obavljamo u vreme kada to Vama odgovara, obično po završetku Vašeg radnog vremena.

DERATIZACIJA

Deratizacija u prostorijama za proizvodnju hrane obavlja se isključivo lepivim zamkama unutar objekta, a na spoljnim površinama zatrovanim mamcima sa antikoagulantima novije II generacije.

Meki mamci se izlažu uz ogradu, spoljne zidove pogona, skladišta i drugih objekata a stavljaju se u deratizacione kutije od tvrde plastike sa ključem u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, što bliže očekivanim putevima kretanja i zadržavanja glodara.

Kutije sa lepljivim zamkama i zatrovanim mamcima postavljene su po Planu izvođenja deratizacije a koje su ucrtane na TLOCRT prostora sa označenim brojevima deratizacionih kutija.

U Planu sprovođenja DDD mera određena je svrha, područje primene, postupak izvođenja, odgovornosti i ovlašćenja kao i svi potrebni dokumenti i obrasci.

VETERINARSKA STANICA NIŠ d.o.o. postavlja, kontroliše, zamenjuje i uklanja lepljive klopke i deratizacione kutije s mamcima, uklanja uginule glodare, i obavlja dezinfekciju prostora gdje je nađen uginuli glodar kako bi se eliminisala mogućnost infekcije ( mišja groznica ) i sačuvalo zdravlje ljudi.

Svim zatrovanim mamcima dodata je gorka supstanca (denatonium benzoat) koja sprečava uzimanje letalne doze neciljnim vrstama.

 Zbog sve veće najezde gmizavaca obezbedili smo preparat koji pouzdano odbija zmije, goštere i sl. Za dodatne informacije i nabavku ovog uvoznog i proverenog preparata obratite se u apoteci Veterinarske stanice Niš.

VETERINARSKA STANICA NIŠ D.O.O. – POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLINOM

Kvalitetnom realizacijom naših usluga i visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišem nivou, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoline. Naša načela su:

Obaveza stručnog, kvalitetnog i sigurnog provođenje usluga

Osiguranje usklađenosti svih svojih procesa i usluga sa relevantnom važećom legislativom

Proveravanje postojećeg načela kvaliteta i okoline, preduzimanje potrebnih radnji za poboljšanjima kako bi se kontinuirano povećavala delotvornost načela upravljanja kvalitetom i okolinom

Građenje partnerskog odnosa prema kupcima, dobavljačima i široj društvenoj zajednici u interesu svih zainteresovanih strana

Maksimalno sprečavanje zagađivanja okoline

Održavanje visokog nivoa svesti o zaštiti ljudskog zdravlja, zaštiti okoline kod svih naših zaposlenih i kupaca naših usluga

Kontinuirano povećavati efikasnost i sigurnost rada, te smanjivati nepovoljni uticaj na okolinu sistemskom modernizacijom