INTERNA MEDICINA

Interna medicina je vrlo zastupljena i bavi se problematikom vezanom za uspostavljanje tačne dijagnoze, odnosno sprovođenjem dijagnostičke procedure neophodne za postavljane tačne dijagnoze koja opredeljuje dalji način i tok lečenja i sprovođenja terapije.

STVARI KOJE UTIČU NA USPEŠNU DIJAGNOZU

Dijagnostiku započinjemo uzimanjem iscrpne anamneze od vlasnika (postavljanje pitanja: kada je došlo do promena u ponašanju, od kada ne uzima hranu, da li povraća, kakav je sadržaj, da li ima proliv, da li kašlje i slično).

Informacije

Jako je važno dobiti od vlasnika prave informacije, a naročito da li je prethodno lečen i kojim lekovima. Dalje sprovodimo klinički pregled i po potrebi specijalistička dijagnostička ispitivanja (ultrazvuk, laboratorija, EKG, monitoring,roentgen,oftalmološki pregled, pregled spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva digitalnim mikroskopom-otoskopom, dijagnostička laparotomija).

Težina oboljenja

Važno je da vlasnik bude upoznat sa težinom dijagnostikovanog oboljenja, trajanjem lečenja i ishodom-prognozom obolenja. S’ obzirom da terapija može da traje i nekoliko dana, na našoj klinici postoji mogućnost bolničkog – stacionarnog lečenja i jedina smo klinika na jugu Srbije koja ima u ponudi taj vid lečenja i nege posle operativnih zahvata.

Lekovi

Vlasnicima kućnih ljubimaca savetujemo da ne daju svojim ljubimcima lekove za upotrebu kod ljudi, na svoju ruku i nekontrolisano jer mnogi od tih preparata po svom sastavu nisu adekvatni za primenu kod životinja, a mnogi i nesmeju da se daju psima i mačkama. Sa druge strane upotrebom lekova za ljude često se zamaskira klinička slika što otežava postavljanje tačne dijagnoze i pogoršava već postojeće stanje.

Konsultacija

Koliko god se vlasnicima učini da je zdravstveno stanje ozbiljno ili manje ozbiljno,naš savet je obavezna konsultacija sa izabranim veterinarom i obavezan pregled vašeg ljubimca. Sam klinički pregled ne znači i obaveznu upotrebu lekova.Nekada je dovoljno promeniti hranu, smanjiti obrok, prekinuti sa davanjem određenih preparata, promeniti ambijent i slično.

Ono što možemo da garantujemo je da će vlasnik imati potpunu informaciju o stanju svog ljubimca, korektan odnos tokom lečenja i maksimalno angažovanje u cilju izlečenja.