Specijalna i opšta hirurgija

Specijalna i opšta hirurgija

Naša Klinika je opremljena i osposobljena kadrovski za izvođenje hirurških zahvata odnosno svih vrsta opštih i specijalističkih hirurških intervencija. Hirurški način lečenja određene patologije je često jedini način za zbrinjavanje pacijenta, odnosno izlečenje. Hirurgiju delimo na opštu i specijalnu.

happy-dogs-and-cats-1

U našoj klinici su zastupljene sve grane hirurgije.

Specijalna hirurgija

 • Ortopedska hirurgija
 • Abdominalna hirurgija
 • Grudna hirurgija
 • Hirurgija mekih tkiva
 • Estetska hirurgija
 • Oralna hirurgija
 • Oftalmološka hirurgija
 • Hirurgija urogenitalnog trakta

Opšta hirurgija

 • Saniranje povreda-rana putem obrade i previjanja
 • Ušivanje rana
 • Obrada apscesa
 • Obrada hematoma
 • Obrada ekskorijacija

Pacijent mora da prođe komletnu proceduru, što podrazumeva:

01.
Dijagnostička procedura

Detaljnije

02.
Preoperativna
priprema

Detaljnije

03.
Određivanje stepena rizika za izvođenje hirurškog zahvata

Detaljnije

04.
Anestetički
protokol

Detaljnije

05.
Planiranje i izvođenje hirurškog zahvata

Detaljnije

06.
Monitoring pacijenta (praćenje vitalnih funkcija ) za sve vreme trajanja operacije

Detaljnije

07.
Nadoknada tečnosti i elektrolita, krvne plazme ili pune krvi

Detaljnije

08.
Buđenje iz anestezije i praćenje pacijenta u kontinuitetu do potpunog oporavka

Detaljnije

09.
Postoperativna nega i terapija

Detaljnije

Specijalna hirurgija je podeljena na više grana i to po regijama, organima i tkivima

+ Ortopedska hirurgija

 • Stavljanje gipsanog zavoja
 • Postavljanje elastičnog zavoja
 • Udlage
 • Hirurško zbrinjavanje povreda tetiva i ligamenata
 • Hirurgija zglobova
 • Hirurgija preloma kostiju
 • Hirurgija tumora

Frakture – Prelomi kostiju. Vrlo često, kao psledica udesa, povreda id r. dolazi do teških preloma kostiju, koji zahtevaju hirurško zbrinjavanje. U našoj klinici radimo ortopedsku hirurgiju primenom savremenih metoda zbrinjavanja preloma kostiju sa praćenjem pacijenta sve do potpunog zarastanja preloma. Hirurška redukcija i fiksacija kosti je brz metod sanacije fraktura, koji ne prati gubitak funkcije i jaka atrofija. Postoje mnogi metodi sanacije fraktura primenom ortopedskih žica, “Kišnerovih igala”, “Kinčerovih “klinova, šrafova, pločica, eksternih fiksatora i unutrašnjih fiksatora.

Koja će metoda biti primenjena zavisi od težine i tipa preloma i od toga koja je kost prelomljena.

Naša klinika poseduje najsavremeniji roentgen aparat koji nam omogućava brzu i kvalitetnu dijagnostiku preloma kostiju.

Sobzirom da prelomi kostiju nastaju posle delovanja jače sile, uglavnom imamo pacijenta sa kontuzijom i povredama mekih tkiva i unutrašnjih organa, što iziskuje saniranje posledica trauma (krvarenja, šok), monitoring pacijenta, ukazivanje prve pomoći i dovođenje pacijenta u stabilno zdravstveno stanje. Kada smo prethodno uradili pristupamo proceduri hirurškog zbrinjavanja preloma kostiju.

Hirurgija-ortopedija
Hirurgija-abdomen

+ Abdominalna hirurgija

 • Splenektomija ( odstranjivanje slezine)
 • Hirurško zbrinjavanje opstipacije (zatvora)
 • Hirurgija tumora
 • Hirurško zbrinjavanje torzije želuca kod pasa sa gastropeksijom
 • Hirurško zbrinjavanje unutrašnjih krvarenja
 • Abdominalna hernija (kila)
 • Ingvinalna hernija (kila)
 • Perinealna hernija (kila)
 • Umbilikalna hernija (Pupčana kila) kod štenadi
 • Resekcija tankog creva (Volvulus, Invaginacija,Inkarceracija)
 • Abdominalni kriptorhizam pasa i mačaka
 • Perforirajuće rane na trbušnoj duplji
 • Strano telo u jednjaku, želutcu i crevima
 • Ekstrakcija žučnih kamenova i ekstrakcija (odstranjivanje) žučne kese
 • Operacije na jednjaku (ezofagealni divertikuli, strano telo, tumori jednjaka)

+ Grudna hirurgija

 • Traumatski pneumotoraks
 • Dijafragmatska hernija
 • Traheotomija
 • Drenaža hematoma i apscesa grudne šupljine
 • Tumori u grudnoj duplji
 • Fraktura rebara sa povredom pleure
 • Strano telo u grudnoj duplji (često kod lovačkih pasa-sačma)
 • Krvarenja u grudnoj duplji
 • Plućna lobektomija (parcijalna ili totalna)

Sobzirom da je naša klinika opremljena aparatom za inhalacionu anesteziju, opremom za monitoring pacijenta i intubaciju –disanje uz pomoć aparata, u mogućnost smo da izvodimo i operacije u grudnoj duplji i to:

+ Hirurgija mekih tkiva

 • Obrada i šivenje primarnih rana
 • Obrada sekundarnih rana
 • Hirurška obrada apscesa
 • Hirurška obrada hematoma
 • Enukleacija ciste
 • Operacija tumora
 • Odstranjivanje papiloma
 • Drenaža paraanalnih sinusa
 • Ekstrakcija paranalnih sinusa
 • Plastika cirkumanalnih i paraanalnih sinusa (tkivo u okolini anusa)
 • Drenaža i hirurško zbrinjavanje hematoma ušne školjke
 • Resekcija aurikularne hrskavice
 • Ablacija spoljašnjeg ušnog kanala ( odstranjivanje izraslina u spoljašnjem ušnom kanalu nastalih zbog hronične upale ušnog kanala)
 • Totalna ablacija spoljašnjeg ušnog kanala sa bulaosteotomijom
 • Hirurška obrada fistula
 • Hirurgija tumora mlečne žlezde kod kuja

+ Oralna hirurgija

 • Stomatologija: Ekstrakcija jednokorenih i višekorenih zuba
 • Hirurško zbrinjavanje zubne fistule
 • Ekstrakcija pljuvačne žlezde
 • Korekcija deformiteta vilice
 • Hirurško zbrinjavanje preloma vilice
 • Hirurgija tumora u usnoj duplji
 • Tonzilektomija (odstranjivanje krajnika)
 • Hirurgija mekog nepca