HIRURGIJA

Naša klinika je opremljena i osposobljena kadrovski za izvođenje hirurških zahvata odnosno svih vrsta opštih i specijalističkih hirurških intervencija. Hirurški način lečenja određene patologije je često jedini način za zbrinjavanje pacijenta, odnosno izlečenje. Hirurgiju delimo na opštu i specijalnu.

U NAŠOJ KLINICI SU ZASTUPLJENE SVE GRANE HIRURGIJE

Specijalna hirurgija

● Ortopedska hirurgija
● Abdominalna hirurgija
● Grudna hirurgija
● Hirurgija mekih tkiva
● Estetska hirurgija
● Oralna hirurgija
● Oftalmološka hirurgija
● Hirurgija urogenitalnog trakta

Opšta hirurgija

● Saniranje povreda-rana putem obrade i previjanja
● Ušivanje rana
● Obrada apscesa
● Obrada hematoma
● Obrada ekskorijacija

SPECIJALNA HIRURGIJA JE PODELJENA NA VIŠE GRANA I TO PO REGIJAMA, ORGANIMA I TKIVIMA

L

Abdominalna hirurgija

L

Grudna hirurgija

L

Hirurgija mekih tkiva

L

Estetska hirurgija

L

Oralna hirurgija

L

Oftalmološka hirurgija

L

Hirurgija urogenitalnog trakta

OPŠTA HIRURGIJA

L

Saniranje povreda-rana putem obrade i previjanja

L

Ušivanje rana

L

Obrada apscesa

L

Obrada hematoma

L

Obrada ekskorijacija

UVEK SAVREMENI

Naša klinika poseduje najsavremeniji roentgen aparat koji nam omogućava brzu i kvalitetnu dijagnostiku preloma kostiju.

PACIJENT MORA DA PROĐE KOMPLETNU PROCEDURU, ŠTO PODRAZUMEVA

1

DIJAGNOSTIČKA PROCEDURA

2

PREOPERATIVNA PRIPREMA

3

ODREĐIVANJE STEPENA RIZIKA ZA IZVOĐENJE HIRURŠKOG ZAHVATA

4

ANESTETIČKI PROTOKOL

5

PLANIRANJE I IZVOĐENJE HIRURŠKOG ZAHVATA

6

MONTIRANJE PACIJENTA (PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA) ZA SVE VREME TRAJANJA OPERACIJE

7

NADOKNADA TEČNOSTI I ELEKTROLITA, KRVNE PLAZME ILI PUNE KRVI

8

BUĐENJE IZ ANTESTEZIJE I PRAĆENJE PACIJENTA U KONTINUITETU DO POTPUNOG OPORAVKA

9

POSTOPERATIVNA NEGA I TERAPIJA